MVO en het nieuwe dak van B&A

Om onze missie en het daarbij behorende Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, hebben wij in het kader van de 3P's; People, Planet en Profit enkele verbeteringen in onze processen aangebracht.

Zo maken wij geen gebruik meer van olievaten, maar hebben wij KIWA olie bulktanks geplaatst voor zowel schone als afgewerkte olie. Al onze rapportages worden gedigitaliseerd en nu per mail aan de beheerders verzonden en ook maken wij alleen nog gebruik van biologisch afbreekbare ontvetters.

Daarnaast hebben wij, ter compensatie van onze reiskilometers voor service-/onderhoud-
en transportwerkzaamheden, ons dak opgesierd met zonnepanelen die op een zonnige dag 18kW opbrengen.