B&A noodstroomsystemen bij RTL7 op televisie

Voor een korte impressie van onze bedrijven B&A Services en B&A Supplies en over noodstroom in het algemeen kijkt u naar RTL7 op zondagmorgen of via RTL-XL of later via onze website waar de link na de uitzending te vinden zal zijn.

Op: 15-03-2015 9.55u
Op: 05-04-2015 9.55u
Op: 26-05-2015 9.55u
Op: 21-06-2015 9.55u


Wij zijn benieuwd naar uw reacties en helpen u tussentijds natuurlijk graag.
B&A, Altijd Stroom Beschikbaar!

UPS of NSA verhuur, inzet van tijdelijke noodstroominstallaties

Onze services reiken verder dan het neerzetten van een huuraggregaat of huur UPS. B&A implementeert tijdelijke noodstroominstallaties. Vooraf denken wij mee over de opstelling van systemen en waarop deze aan te sluiten. Het online brengen van de systemen gaat gepaard met omschakelplannen om de voeding zonder stroomonderbreking over te nemen. Indien nodig gebruiken wij hiervoor een speciale besturing of NEN3140 gereedschappen om aan alle online-klantwensen te kunnen voldoen.

Een tijdelijke noodstroomvoorziening is een project en zo behandelen wij dit ook. Het plaatsen, aansluiten, testen en inbedrijfstellen zit in onze dienstverlening. Deze maand leverden wij o.a. tijdelijke installaties voor een noodziekenhuis in België, ontzorgden wij een politie datacenter voor langere termijn, schoten wij te hulp na een brand bij het KNMI, namen wij de noodstroominstallatie bij Holland Casino. over tijdens een revisie en namen wij diverse UPS installaties tijdelijk over tijdens een defect, revisie of vervanging.

Bel 24/7 met 030-6579486 voor geplande inzet of bij noodinzet. Of stuur ee
n mail naar: verkoop@baservices.nl

Nieuwe Video Oplevering Datacenter Rotterdam

B&A Supplies leverde aan opdrachtgever Imtech de noodstroominstallatie voor een nieuw datacenter in Rotterdam. De A en B feed op zaal worden beiden door ups-en en aggregaten voorzien van noodstroom. De 400VAC SDMO generatoren zijn 1650kVA per stuk. De aggregaten zijn open opgesteld in de NSA ruimte met uitlaatdempers, coulissen geluiddemping en ruimteventilatie. De motorwaterkoelers zijn geplaatst op het dak, voorzien van n+1 koelerfans en vorstbeveiliging van de fans bij sneeuw of vorst. Het Kiwa brandstofsysteem bestaat uit 2 redundante grondtanks van elk 10.000liter en een Kiwa dagtank per NSA. Het leidingwerk naar de dagtanks is dubbel uitgevoerd en voorzien van spoel-, filter- en overpomp mogelijkheden tussen de tanks. De B&A APM8 besturing heeft een 12” kleuren touchscreen display en bevat alle functionaliteit voor noodstroombedrijf, testbedrijf en netparallel belast proefbedrijf. Ook is voorzien in een aanvullende besturing voor een aan te sluiten extern aggregaat. Van de plaatsing van de noodstroom-installatie is een mooi videoverslag gemaakt.

Of wordt gewoon lid van ons youtubekanaal: AltijdStroom door op deze link: www.youtube.com/user/AltijdStroom te klikken.

Ontwerp noodstroombesturingen in eigen huis

Een belangrijke dienst binnen ons portfolio is het ontwerpen en leveren van besturingspanelen voor noodstroomsystemen en algemene besturingen voor energievoorziening. Inmiddels verzorgen wij voor Brabant Water en Vitens voor 3 projecten de software, voor Oasen converteerden wij voor 4 projecten de noodstroombesturingssoftware van Schneider Modicon/Quantum PLC’s naar het nieuwe Schneider UnityPro 8.0.

In complexe nieuwbouwprojecten met vergaande functionaliteitseisen gebruiken wij naast gebruikelijke Kerys, Telys, Deep Sea, Comap of Woodward producten, veelal het nieuwe microprocessorsysteem APM8 met een 12” kleuren touchscreen display. Dit nieuwe, zeer betrouwbare, besturingssysteem is voorzien van alle beveiligingen, regelingen voor een breed scala aan motoren en biedt alle moderne opties voor redundantie, externe communicatie en afstandsbeheer. Monitoren kan zelfs met uw mobiele telefoon! Graag geven wij u een demonstratie van de mogelijkheden bij B&A te Houten.

Onderhoud van uw aggregaat

Waar let u op? Niet alleen WAT er wordt gedaan, maar ook HOE en door WIE?

Het onderhoud aan noodstroominstallaties wordt vaak geassocieerd met mechanische motor werkzaamheden, zoals een olie- en filtervervanging. Natuurlijk is dit belangrijk, maar het blijft slechts een klein deel van het periodiek onderhoud. Een eventuele storing zal namelijk niet zozeer de motor betreffen; juist de elektrische onderdelen: het startsysteem, de zenders en vlotters, het koelwatercircuit en de omschakelbesturing zijn bron van de meeste storingen.

B&A gaat voor de beschikbaarheid van uw totale noodstroominstallatie en lijkt daarin de enige van Nederland te zijn. Wij adviseren u te letten op het totaalonderhoud inclusief de elektrische onderhoudswerkzaamheden: vanaf de brandstoftank tot en met de omschakelingin het paneel. Graag voorkomen wij een storing in uw installatie: het kan niet de bedoeling zijn dat uw dure installatie niet beschikbaar blijkt te zijn nét als de stroom uitvalt.
Met B&A, altijd stroom beschikbaar.

Hoe lang gaat uw noodstroom installatie mee?

Een NSA motor gaat met het juiste onderhoud en beheer meer dan 30 jaar mee. Een besturingspaneel of UPS adviseren wij na 15 jaar echt te vervangen voor een betrouwbare beschikbaarheid. Revisies van de motor of alleen aan het koelsysteem van de motor, het vervangen van batterijen en capaciteiten in UPS systemen worden doorgaans eenmaal halverwege de levensduur uitgevoerd. Voert u dit groot onderhoud na circa 7 jaar niet uit, dan heeft dat echt consequenties voor de beschikbaarheid. Laat u adviseren, B&A heeft alle disciplines in huis voor Noodstroomoplossingen van nieuw tot oud en beheert uw installatie gedurende de levensduur van uw investering (PPS, TCO, MJOB, Full operational lease of periodiek). Tel 030-6579486