Van Noodstroom naar Altijd Stroom, de tussenstand

B&A Services, uw specialist in Before & After Services voor Noodstroomsystemen is in september 2012 gestart met B&A Supplies. Wat wij voor u beheren en onderhouden, kunnen wij immers ook goed nieuw leveren. Met ons groeiende team aan specialisten, hebben wij alle kennis in huis om onze doelstelling 'Altijd stroom' (vanaf trafo en brandstoftank tot aan de schakelaars in de verdeelinrichting) aan u te bewijzen. Daarnaast zijn wij, als enige Noodstroompartij, in staat om complete besturingspanelen in eigen beheer te ontwerpen, te bouwen en te testen.

Inmiddels hebben wij diverse succesvolle noodstroomprojecten geleverd in de vorm van een Noodstroomaggregaat met subsystemen, UPS-systemen met toebehoren en combinaties in de vorm van de Powertrain. Veelal trajecten met een stuk advies en oplossingsgerichte creativiteit; geweldig!

Hoewel het zeer hard werken is (geen probleem overigens) zijn wij er, ondanks de crisis, weer in geslaagd om bestaande klanten te behouden en nieuwe klanten aan ons te binden. De samenwerking met klanten is intensiever geworden en wij hebben het proces van uitvoering tot advies goed onder controle. Hiermee slaan wij een gestage professionaliseringsslag die klanten als Rijkswaterstaat, Rijksgebouwendienst, Telecomproviders, Waterleidingbedrijven, Kantorencomplexen, Datacenters en Industrie niet ontgaan is.


Enkele projecten waar wij op dit moment mee bezig zijn:
•Datacenter Amsterdam uitbreiding 6200kVA besturing en loadbanktesten
•Distributiecentrum Etten-Leur 1250kVA in container met bovengrondse brandstofvoorraad
•Datacenter II Rotterdam 3000kVA, fase 1 met redundante brandstofvoorziening grondtanks
•Overheidsgebouw schaduwsite Amsterdam 400kVA met brandstof dialyse apparatuur
•Diverse installaties van UPS en NSA noodstroomoplossingen vanaf villa's tot industrie
•Vervangen van een heleboel UPS-en in bruggen, sluizen en tunnels provincie Zuid-Holland
•UPS batterij oplossing en redundante verdelers voor LNG Gasoverslag op de Maasvlakte
•Besturingspaneel renovaties en uitbreidingen voor o.a. Ziekenhuis Drachten,
Nederlandse Spoorwegen Utrecht en een Dunea Pompstation
•Diverse software PLC projecten voor o.a. Brabant Water en Oasen waterproductiebedrijven

Het gaat dus goed met B&A en daar danken wij u, als relatie, natuurlijk hartelijk voor!B&A blijft voor A-merken kiezen voor haar basisproducten

Omdat B&A heel veel merkonafhankelijk onderhoud uitvoert in alle markten, gebouwen en objecten, komen wij een grote diversiteit aan projecten en de hierin toegepaste technieken tegen. Daarnaast hebben wij te maken met de serviceorganisaties van de opgestelde merken.

Onze missie is "het voor u beschikbaar stellen en houden van elektrische energie" ofwel het bieden van 'Altijd stroom'. Vanuit deze missie hebben wij ook voor nieuwleveringen duidelijke keuzes gemaakt voor de lange termijn.

Een aggregaat is veel meer dan een samengestelde motor- en generator combinatie en een UPS is veel meer dan een lader met batterijen.

Hierom zijn wij serieus partner van diverse A-merken, zoals Schneider MGE APC en Eaton, maar ook van Soreel besturingen en SDMO aggregaten. B&A heeft besloten voor deze merkenvoorkeur te blijven gaan en niet te kiezen voor de soms 'goedkopere' zuid-/Oost-Europese of Chinese inferieure kwaliteit.

De prijzen van Noodstroomsystemen staan onder druk en B&A zal er alles aan doen om u hierin zo goed mogelijk te ondersteunen. Echter doen wij geen concessies in basiskwaliteit om de prijs te verlagen. Met inferieure kwaliteit kunnen en willen wij niet op prijs concurreren. Wij geloven in de toekomst en kijken naar de lange termijn, want ook in de toekomst zijn wij u graag wederom van dienst en dat kan alleen als u een tevreden klant bent en blijft.

Heeft u hier vragen of opmerkingen over, dan bespreken wij dit graag met u.

B&A op Youtube

Onze missie is "het voor u beschikbaar stellen en houden van elektrische energie" ofwel het bieden van 'Altijd stroom'.
Vanuit deze missie hebben wij ook voor nieuwleveringen duidelijke keuzes gemaakt voor de lange termijn.

B&A gaat steeds met de tijd mee en is hierom goed op het www te vinden en onderhouden wij diverse social-media zoals facebook, blogspot, linkedin en twitter.
Wij vinden namelijk dat wij iets te melden hebben en wij gaan ver in het uitdragen van onze missie 'Altijd stroom beschikbaar'.

Daar hoort ook een eigen YouTube kanaal bij. Hierop kunt u videos bekijken over onze productiefaciliteiten, ons bedrijf en informatie over leveranciers en onze producten.

Neemt u een kijkje op het B&AYoutubeKanaal?

Bert van Iperen bereikt Vroegpensioen gerechtigde leeftijd

1-11-2013 heeft Bert van Iperen de leeftijd bereikt om met vroegpensioen te gaan (de eerste van B&A).
Inmiddels meer dan 3 jaar geleden, is dit voorbereid door het overdragen van zijn aandeel aan Léon Verbeek.

Hoewel Bert betrokken blijft als adviseur in onze projecten en de Noodstroomopleidingen verzorgt bij B&A Services, hebben wij dit natuurlijk niet geruisloos voorbij laten gaan. Alle medewerkers en zijn naaste familie zijn een middag en avond getrakteerd op speeches, borrels en een diner.

De tekst, op een fraai aandenken waarmee we Bert bedankten voor de afgelopen periode, was 'MET RESPECT ...'. Hiermee is zijn inzet, kennis en kunde in het kort samengevat, maar veelomvattend en gemeend.

Voor B&A Services is Bert altijd van grote waarde geweest en zal hij dit, zij het in een iets vrijer ingedeeld werkschema, hopelijk nog lang blijven.

MVO en het nieuwe dak van B&A

Om onze missie en het daarbij behorende Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, hebben wij in het kader van de 3P's; People, Planet en Profit enkele verbeteringen in onze processen aangebracht.

Zo maken wij geen gebruik meer van olievaten, maar hebben wij KIWA olie bulktanks geplaatst voor zowel schone als afgewerkte olie. Al onze rapportages worden gedigitaliseerd en nu per mail aan de beheerders verzonden en ook maken wij alleen nog gebruik van biologisch afbreekbare ontvetters.

Daarnaast hebben wij, ter compensatie van onze reiskilometers voor service-/onderhoud-
en transportwerkzaamheden, ons dak opgesierd met zonnepanelen die op een zonnige dag 18kW opbrengen.

'Rode diesel' wordt afgeschaft, de consequenties voor uw brandstof

In het voorjaarsakkoord is besloten dat rode diesel wordt afgeschaft. Dit betekent:

•vanaf 1 januari 2013 is de diesel met laag accijns (rode diesel) niet meer beschikbaar.
•voor alle diesel geldt hetzelfde accijns tarief.
•voor voorraden rode diesel moet additioneel accijns betaald worden.
•het bezit van bestaande voorraden rode diesel is toegestaan tot 1 juli 2013.
•bij de belasting inspecteur kan uitstel worden gevraagd tot 1 januari 2014.


Voor noodstroomaggregaten van datacenters, maar ook van bijv. ziekenhuizen, is dit tijdpad vanwege grote voorraden niet werkbaar. Met deze categorie blijkt onvoldoende rekening gehouden te zijn bij het opstellen van de regelgeving. Bij zowel Douane als het Ministerie van Financiën is er begrip voor de ontstane situatie.

N.a.v. het overleg tussen VNO-NCW en het Ministerie hebben we begrepen dat:
•het ministerie bekijkt hoe een regeling kan worden getroffen voor het tijdpad voor het verbod.
•bedrijven dienen individueel uitstel tot 1 januari 2014 aan te vragen bij de inspecteur.
•op basis van de aanvragen tot uitstel wordt besloten tot de benodigde aanpassing.

Verdere informatie en contactgegevens voor aanvullende individuele vragen:
http://download.belastingdienst.nl/douane/docs/nieuwsbrief_rode_diesel_acc1121z1fd.pdf

Wellicht is het verstandig om individueel uitstel te vragen tot 1 januari 2014 en het nieuws hierover in de gaten te houden. Houdt u tussentijds wel rekening met een brandstof-prijsverhoging in 2013 en een naheffing over uw voorraad boven 1380 liter van € 0,18142 per liter, dan kunnen de daadwerkelijke kosten alleen maar meevallen.

Daarnaast is de tip: bewaar uw afleverbonnen voor nieuw afgeleverde brandstof!